Cymorth gyda phroblem ynni

Cysylltwch â Cyngor ar Bopeth os ydych chi angen
cymorth gyda phroblem ynni. Mae hyn yn cynnwys
problemau gyda’ch biliau neu fesuryddion, neu os
ydych chi’n cael trafferth talu am yr ynni rydych chi’n ei
ddefnyddio. Nhw yw’r ffynhonnell cymorth a chyngor
annibynnol am ddim ar ynni.

Ewch i: citizensadvice.org.uk/energy
Neu cysylltwch â gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar
Bopeth ar:
Ffoniwch: 0808 223 1144 (llinell Gymraeg)
Relay UK: 18001 ac yna 0808 223 1144
Llun-Gwener, 9am–5pm
Mae galwadau am ddim
Gallwch siarad â chynghorydd
hyfforddedig ar-lein yn
citizensadvice.org.uk/energywebchat
Llun-Gwener, 9am-5pm

Gostwng eich biliau

Os ydych chi am dalu llai heb newid
cyflenwr, mae llawer o bethau y
gallwch chi eu gwneud i arbed arian.
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:


Simple Energy Advice (Cymru a Lloegr)

Ewch i: simpleenergyadvice.org.uk
Neu ffoniwch: 0800 444 202
Llun-Gwener, 8am-8pm
Sad-Sul, 9am-5pm
Mae galwadau am ddimNyth (Cymru yn unig)

Ewch i: nyth.llyw.cymru
Neu ffoniwch: 0808 808 2244
Llun-Gwener, 9am–6pm
Mae galwadau am ddim

Get a free no obligation quote

It takes less than 2 minutes!

Start your quote